คุมประพฤติติวเข้มอาสาสมัครฯ

คุมประพฤติติวเข้มอาสาสมัครฯสนง.คุมประพฤติ จ.ระยอง ติวเข้มเพิ่มศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัครยุติธรรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานในกระบวนการยุติธรรม
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี อ.เมืองระยอง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรม ปี 2556  โดยมีเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และอาสาสมัครยุติธรรมเข้าร่วมประมาณ 60 คน เข้ารับการอบรมฯ
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมและอาสาสมัครยุติธรรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานในกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและอาสาสมัครยุติธรรม เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด รวมถึงแจ้งข่าว แจ้งเบาะแส การกระทำความผิดกฎหมาย การพัฒนาการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ความขัดแย้งในชุมชน แนะนำเบื้องต้นในด้านกฎหมาย อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและภาคส่วนราชการต่างๆที่ เกี่ยวข้องด้วย…
วฐิต กลางนอก/ระยอง 0871373960

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.