งานธารสายใย ด้วยน้ำใจแด่น้อง

นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมือง ระยอง ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน  ธารสายใย ด้วยน้ำใจแด่น้อง ปี 60 โดยมี นายประเชิญ เห่งยี่ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน กล่าวรายงาน พร้อม คณะกรรมการมัสยิดนูรุ้ลอิสลามและ คณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน ตำบลเชิงเนิน ต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ม.7 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

dsc00199

dsc00144

dsc00164

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *