งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกสีมา ประจำปี 2557

งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกสีมา ประจำปี 2557ระยะนี้จะสังเกตเห็นป้ายงาน ปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมา ประจำปี  2557 ทุกพื้นที่ใน จ.ระยอง งานบุญนี้มักจัดกันในช่วงวันหยุดตรุษจีนกันเสียเป็นส่วนใหญ่  คุณผู้ชมสามารถร่วมงานและทำบุญได้ที่วัดใกล้บ้านค่ะ

สำหรับงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมา ประจำปี  2557 นี้  แต่ละวัดในจังหวัดระยอง  จึงประกอบไปด้วย
–  วัดเขายายพริ้ง  ตั้งแต่วันที่  30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2557 ต.กองดิน อ.เเกลง จ.ระยอง
–  วัดบึงต้นชัน  ตั้งแต่วันที่   25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
–  วัดหนองฆ้อ  ตั้งแต่วันที่   25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
–  วัดวังประดู่   ตั้งแต่วันที่   28 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
–  วัดทับมา  ตั้งแต่วันที่    25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2557 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

ซึ่งความหมายของการทำบุญคือ  ชาวพุทธเชื่อว่า การทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตได้บุญมาก เพราะเหตุผลคือ หนึ่งวัดจะจัดได้เพียงครั้งเดียว การเตรียมการก็ประกอบด้วย อุปกรณ์และสิ่งของอันเป็นมงคลมากมาย การประกอบพิธีก็จะต้องมีการสวดถอนสีมา เพื่อให้เป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์จริงๆ พ้นจากสภาพที่อาจเคย เป็นสีมามาก่อน และสถานที่นั้นต้องได้รับ พระราชทาน เป็นเขตวิสุงคามสีมา เป็นสิทธิของสงฆ์แห่งวัดนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ที่มีโอกาสได้ทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต จึงถือว่าได้ทำบุญ ที่ยิ่งใหญ่เป็นมหากุศลบารมีประดับชีวิตตลอดไป เป็นบุญที่จะหาโอกาสทำได้ไม่ง่ายนัก เมื่อมีพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตแต่ละครั้งจะต้องเตรียมของที่จะใส่ลงไปกับลูกนิมิต ทางวัดต้องจัดไว้จำหน่ายหรือผู้มีศรัทธาจัดหามาเอง และต้องเป็นสิ่งที่ถือเป็น ความหมายมงคล ประกอบด้วย  ดอกไม้  ธูป  เทียน  เข็ม  ด้าย  แผ่นทองคำ และสมุดดินสอ

อุไรรัตน์   ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *