จังหวัดระยองเตรียมพิธีรับมอบเสื้อ และสิ่งของพระราชทานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

t20151129180358_64231

จังหวัดระยองเตรียมพิธีรับมอบเสื้อ และสิ่งของพระราชทานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จังหวัดระยองเตรียมพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน เข็มกลัด และสายรัดข้อมือ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัด รายละเอียดการเข้ารับตามลำดับดังนี้

3

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558
เวลา 10.00 น. – 12.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ
เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ผู้ลงทะเบียนลำดับ 1 – 500
เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ผู้ลงทะเบียนลำดับ 501 – 1,000
เวลา 15.00 น. – 16.00 น. ผู้ลงทะเบียนลำดับ 1,001 – 1,500

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558
เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ผู้ลงทะเบียนลำดับ 1,501 – 2,000
เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ผู้ลงทะเบียนลำดับ 2,001 – 2,500
เวลา 11.00 น. – 12.00 น. ผู้ลงทะเบียนลำดับ 2,501 – 3,000
เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ผู้ลงทะเบียนลำดับ 3,001 – 3,500
เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ผู้ลงทะเบียนลำดับ 3,501 – 4,000
เวลา 15.00 น. – 16.00 น. ผู้ลงทะเบียนลำดับ 4,001 – 4,500

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558
เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ผู้ลงทะเบียนลำดับ 4,501 – 5,000
เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ผู้ลงทะเบียนลำดับ 5,001 – 5,500
เวลา 11.00 น. – 12.00 น. ผู้ลงทะเบียนลำดับ 5,501 – 6,000
เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ผู้ลงทะเบียนลำดับ 6,001 – 6,500
เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ผู้ลงทะเบียนลำดับ 6,501 – 7,000
เวลา 15.00 น. – 16.00 น. ผู้ลงทะเบียนลำดับ 7,001 – 7,500
เวลา 16.00 น. – 17.00 น. ผู้ลงทะเบียนลำดับ 7,501 – 8,263

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ศาลากลางจังหวัดระยอง ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เว็บไซต์จังหวัดระยอง www.rayong.go.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-38690-4000 ต่อ 14129 สำหรับการเข้ารับพระราชทานผู้มีรายชื่อจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ที่สามารถแสดงตัวบุคคลได้และเป็นเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (การแต่งกายชุดสุภาพ) หากท่านไม่มารับภายในระยะเวลาที่กำหนด จังหวัดระยองจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

t20151129180411_64233 t20151129180430_64235

t20151129180432_64236 t20151129180245_64232

ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

Credit : http://pr.prd.go.th/rayong

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *