จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ยาแก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางระยอง

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่เรือนจำกลางระยอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เรือนจำกลางระยอง เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดระยอง ชมรมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดระยอง มีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นางดารารัตน์ แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ ภายในงานมีกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ยา เครื่องวัดความดัน รถวีลแชร์ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง


นางวราภรณ์ กล่าวว่า ตมที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 21 จังหวัดระยอง จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรเอกชน จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนสิงหาคม 2562 นี้ …

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *