จังหวัดระยอง จัดโครงการ “ชาวระยอง รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม”

จังหวัดระยอง จัดโครงการ “ชาวระยอง รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยปลูกต้นไม้ เก็บขยะ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณชายหาดพร้อมกันใน 3 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 28 ก.ค.60 ที่บริเวณชายหาดแหลมเจริญ อ.เมืองระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยได้จัดโครงการ “ชาวระยอง รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” นำปลูกต้นไม้ เก็บขยะทำความสะอาดรอบบริเวณชายหาด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเล ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว จังหวัดระยอง ได้จัดขึ้นพร้อมกันใน 3 อำเภอที่มีพื้นที่ติดชายทะเล ได้แก่ อ.เมืองระยอง จัดขึ้นที่หาดแหลมเจริญ หาดสุชาดา หาดแสงจันทร์ หาดแม่รำพึง-ก้นอ่าว หาดสวนสน อ.แกลง จัดที่หาดแหลมแม่พิมพ์ และ อ.บ้านฉาง จัดที่หาดพลา หาดพยูน และหาดน้ำริน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ความสมัครสมานสามัคคีของทุกภาคส่วนในการร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เพื่อให้ชายหาดมีความสวยงามเป็นสมบัติอยู่คู่จังหวัดระยองต่อไป..

 

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *