จังหวัดระยอง ส่งมอบปลากะตักแห้งให้ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 ลำเลียงสู่ภาคเหนือ

จังหวัดระยอง ส่งมอบปลากะตักแห้งให้ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 ลำเลียงสู่ภาคเหนือตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 21 ม.ค.ที่ห้องโถงชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมประมงจังหวัดระยอง สมาคมอวนล้อมจับปลากะตัก และ บ.จีซี ส่งมอบปลากะตักแห้ง จำนวน 6,799 กก.และน้ำปลา จำนวน 10,008 ขวด ให้กับ พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ทำการบรรจุหีบห่อใส่รถบรรทุกทหารเพื่อลำเลียงไปยังอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ให้เด็กนักเรียน และประชาชนได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอ ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22-25 ม.ค.62


ทั้งนี้ สำหรับโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องด้วยในปี พ.ศ.253 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงทอดพระเนตรพสกนิกรที่ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีนและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทรงได้จัดตั้งโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน โดยพระองค์ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ฯ เพื่อดำเนินการโครงการฯ ในเบื้องต้น และต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับดำเนินการโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน….

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *