จังหวัดระยอง เปิดงานวันพระบรมราชานุสรณ์ วันภูมิพลมหาราชา ประจำปี 2561

จังหวัดระยอง เปิดงานวันพระบรมราชานุสรณ์ วันภูมิพลมหาราชา ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดระยอง เมื่อครั้งเสด็จทรงงาน ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 1 ธ.ค.61 ที่บริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานงานวันพระบรมราชานุสรณ์ วันภูมิพลมหาราชา ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดระยอง เมื่อครั้งเสด็จทรงงาน ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง


ภายในงานมีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน เช่น กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ นั่งเรือชมอ่างเก็บน้ำดอกกราย การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ และกิจกรรมศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ ชมฐานการเรียนรู้ จำนวน 7 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ด้านฟาร์มแกะ ฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานการเรียนรู้ด้านข้าว ฐานการเรียนรู้ด้านพัฒนาที่ดิน ฐานการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ฐานการเรียนรู้ด้านพืชสวน และฐานการเรียนรู้ด้านประมง นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการไถกลบตอซังและร่วมหว่านปอเทืองบำรุงดิน ร่วมดำนาปลูกข้าว ปล่อยแหนแดง ปลูกหญ้าแฝก

รวมทั้งมีการแสดงม่านน้ำ การแสดงบนเวที กิจกรรมเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ (ระยะทาง 3.8 กม.) กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (จากบ้านลูก…สู่บ้านพ่อ) ระยะทาง 17 กม.ที่บริเวณสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึงจุดเส้นชัยที่บริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำดอกกราย พิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 …

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *