จังหวัดระยอง และจันทบุรี ได้ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคนเก่าดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัย พร้อมจับมือควบสองจังหวัดพัฒนาท่องเที่ยวรับโลจิสติก

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมโนโวเทล อ.แกลง จ.ระยอง ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง โดยมีนายพรชัย เขมะพรรคพงษ์ เป็นประธานกรรมการ นางสาวเกตน์สิรี สมบูรณ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานระยอง และ นายปริย ตัณฑเกษม  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการ  นายศุภโชค ทรัพย์สุคนธ์ รองผู้อำนวยการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมด้วย  คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการทอ่งเที่ยว ทั้งในจังหวัดระยองและจันทบุรี โดยจังหวัดระยอง ผู้สมัครที่ได้รับการสรรหา คือนาง สุวรรณา โดตี้  ส่วนจังหวัดจันทบุรี คือนายอนุชา เทียนชัย ซึ่งทั้งสองคน ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 สมัย สมัครต่อ โดยไม่มีคู่แข่ง และได้ แสดงวิสัยทัศน์ด้านการบริหารองค์กรและด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จนเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการ

dsc00757

นายศุภโชค ทรัพย์สุคนธ์ รองผู้อำนวยการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า ประธานสภาฯ ของแต่ละจังหวัด ต้องเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด พร้อมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งเสริมความเจริญด้านการทอ่องเที่ยวให้ยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และต้องรับผิดชอบในการเป็นผู้แทนของผู้ประกอบการในท้องถิ่น และผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในการเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐ เอกชน(กรอ) เข้าไปประชุมในการพัฒนาจังหวัด ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน ให้เกิดการพัฒนาท่องเที่ยว เกิดความร่วมมือของภาคเอกชนกับภาครัฐ และภาคเอกชนกับภาคเอกชนด้วยกันเอง รวมถึงภาคประชาสังคม โดยประธาน สภาฯ จะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2ปี

dsc00769

ด้านนางสุวรรณา โดตี้  กล่าวว่า การพัฒนาท่องเที่ยวของจังหวัดแต่ละจังหวัดในยุคนี้  ต้องเชื่อมโยงกัน  และต้องทำงานกันอย่างเข้มข้น เพราะว่าการพัฒนา ในเรื่องของโลจิสติก มาถึงเราใกล้ตัวมาก อย่างเช่นเรื่องของสนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาหนีไม่พ้นกับการท่องเที่ยว เพราะโลจิสติกต่างๆ ที่เข้ามานั้น นักท่องเที่ยวจะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในทุกจังหวัดได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องหันมาให้ความสำคัญกับฟังชั่นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาคตะวันออก…00000000000000000

s__1499239

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *