จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พบปะประชาชน ณ อำเภอวังจันทร์

หน่วยบริการจังหวัดระยอง  ร่วมกับ อบจ.ระยอง  จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พบปะประชาชน ณ อำเภอวังจันทร์  นับว่าโครงการนี้ ได้จัดเป็นครั้งที่ 6 และได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดโครงการ อบจ.พบประชาชน และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นประธานกับ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมทั้ง นายจารุวัฒน์ สุนทรเวชพงษ์ รองนากยก อบจ.ระยอง 1 นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนากยก อบจ.ระยอง 2 นายทิวัตถ์ ผ่องแผ้ว เลขานุการนายกฯ นายจรัญ ความเพียร เลขานุการนายกฯ และ สมาชิกสภาฯในพื้นที่  นาย ธารา ปิตุเตชะ สส.เขต 3 ระยอง  ซึ่งนายศุภมิตร เลื่อนสุคันธ์ นายอำเภอวังจันทร์ พร้อมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ได้ให้การต้อนรับ
โครงการ อบจ.พบประชาชน ได้จัดเป็นครั้งที่ 6 แล้ว ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  โดยนายปิยะ  ปิตุเตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้มอบป้ายโครงการงบพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้กับโรงเรียนและส่วนราชการ ภายในงานยังมีหน่วยงานต่าง ๆ  มาคอยให้บริการกับประชาชนกันหลายหน่วยงานอาทิเช่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดระยอง  สัสดีอำเภอ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง การประปาส่วนภูมิภาค เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ส่วน อบจ.ระยอง  มีการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้  อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน   รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ช่วยสอนทำน้ำยาล้างจาน สอนการทำดอกกุหลาบจากใบเตย   และยังมีการจัดซุ้มเลี้ยงอาหาร   กิจกรรมการแสดงของนักเรียน การเล่นดนตรี การออกร้านต่าง ๆ ของกลุ่มแม่บ้าน  ทำให้ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างให้ความสนใจและประทับใจกับโครงการดี ๆ ที่จังหวัดระยอง ร่วมกับ อบจ.ระยอง ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  อบจ.ระยอง  ข่าว/ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *