จับสลากแบ่งสาย Rayong String Contest 2014

จับสลาก29  ตัวแทนผู้เข้าประกวดดนตรี Rayong String Contest 2014  ประชุมรับฟังชี้แจงเกณฑ์การตัดสินพร้อมจับสลากแบ่งสาย  ในปีนี้มีแชมป์เก่าขึ้นเวทีประกวดด้วยอีกครั้ง
การประกวดดนตรีเพื่อเยาวชน ประจำปี 2557 ภายใต้รายการ Rayong  String  Contest  2014  เป็นโครงการของเทศบาลนครระยอง  ได้กำหนดจัดการประกวดขึ้นให้กับเยาวชนจังหวัดระยองที่มีความสามารถทางด้านการร้อง  การเล่นดนตรีประเภทสตริง  ได้มีการแสดงออกอย่างถูกต้องตามหลักสากลและมุ่งหวังให้มีการพัฒนาทาด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  ตลอดจนทักษะการเล่นเพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย  อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการลานคนดนตรี ต้านยาเสพติด  ซึ่งได้กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 25 – 28  มีนาคม  2557  ณ  สถานบันเทิงโซไซตี้ ระยอง ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป
ซึ่งก่อนที่จะมีการแข่งขัน  ทางคณะกรรมการผู้จัดการประกวดได้มีการนัดประชุมผู้เข้าประกวดจำนวน 29 วง  เพื่อเข้ารับฟังการชี้แจงเรื่องกำหนดการวันประกวดรอบคัดเลือก  รอบชิงชนะเลิศ  การรายงานตัว  ประเภทของเพลงที่ใช้ประกวด  เครื่องดนตรี  เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ  เป็นต้น  โดยในวันดังกล่าว ได้มีตัวแทนคณะกรรมการตัดสินมาร่วมให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประกวดด้วย  คือ  นายพรชัย  สมเสาร์  ครูไก่  จากโรงเรียนสยามกลการ ระยอง  และนายวัฒนา  วัฒนาวารินทร์  นักดนตรีมืออาชีพ จาก โซไซตี้ ผับ ระยอง
ทั้งนี้  การจับสลากแบ่งสายเพื่อประกวดในรอบคัดเลือกเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส  โดยรอบคัดเลือกวันที่ 25 มี.ค. มีจำนวน 9 วง  วันที่  26 มี.ค. มีจำนวน  10 วง  วันที่  27  มี.ค.  มีจำนวน  10 วง  รวม  29  วง  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก  และที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษคือ วง SLIM PI I (สลิม พิ)  ดีกรีแชมป์เก่า  ได้เข้าร่วมประกวดในปีนี้ด้วย

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *