จ.นนทบุรี นำของดีจำหน่ายสู่ผู้บริโภคในจังหวัดระยอง ภายใต้ชื่องาน “นนทบุรี นำของดีสู่ 4 ภูมิภาค”

จ.นนทบุรี นำของดีจำหน่ายสู่ผู้บริโภคในจังหวัดระยอง ภายใต้ชื่องาน “นนทบุรี นำของดีสู่ 4 ภูมิภาค”

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.60 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง อ.เมืองระยอง นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดนนทบุรีสู่บริโภคในจังหวัดระยอง ภายใต้ชื่องาน “นนทบุรี นำของดีสู่ 4 ภูมิภาค” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี และผู้ประกอบการสินค้าของดีนนทบุรี ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าเด่นของจังหวัดนนทบุรีกว่า 60 บู๊ท อาทิ เครื่องหนัง เสื้อผ้า สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหารต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยนำสินค้าของดีออกเผยแพร่จำหน่ายสู่ผู้บริโภคและหาคู่ค้าในภูมิภาคต่างๆ  ซึ่งการจัดดังกล่าวจัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 26เม.ย.60 นี้..

dsc00935

dsc00942

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.