จ.ระยอง จับลักลอบตัดทุเรียนอ่อนจำหน่าย

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 19 เม.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอวังจันทร์ นายทรงธรรม ชำนาญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตร จ.ระยอง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส.และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อ.วังจันทร์ ตรวจสอบผสวนผลไม้แห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.5 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ หลังได้รับแจ้งมีการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนออกจำหน่าย  ตรวจสอบพบเจ้าของสวนทราบชื่อ คือนางประจวบ กำลังควบคุมคนงานกว่า 10 คน ของบริษัทรับซื้อแห่งหนึ่ง ซึ่งทำสัญญาซื้อ-ขายกัน กำลังชั่งลูกทุเรียนที่ตัดแล้ว ประมาณ 3 ตัน เจ้าหน้าที่จึงได้สุ่มตรวจวัดเปอร์เซ็นแป้งในลูกทุเรียน ปรากฏว่ามีทุเรียน จำนวน 1,400 กก.ไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน คือเป็นทุเรียนอ่อน จึงยึดทุเรียนจำนงนดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแจ้งข้อหาตามกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 2) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หกเดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

995

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *