ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ท่ามกลางความดีใจของญาติและผู้ต้องราชทัณฑ์ และปราบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 17 พ.ค.ที่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษของทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จำนวน 92 คน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง นายสุรพล ตวงหิรัญ อัยการจังหวัดระยอง นางพวงชมพู น้ำแก้วเงิน ผอ.คุมประพฤติจังหวัดระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และนายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผอ.ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง ร่วมมอบใบบริสุทธิ์ยืนยันการพ้นโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วย และมีพระสงฆ์ มาปะพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิรมงคลแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์อีกด้วย ก่อนที่จะปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์กลับบ้านโดยมีญาติมารอรับด้วยความดีใจจำนวนมาก ทั้งนี้ต่างปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ดังกล่าว


นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผอ.ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง กล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำริ เห็นว่าในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป สำหรับทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง มีผู้ต้องราชทัณฑ์ถูกปล่อยตัวแยเป็นปล่อยตัว ตามมาตรา 6(1) และมาตรา 6(2)(ช) และลดโทษแล้วปล่อยตัว มาตรา 7(2) มาตรา 8(2) มาตรา 9 และ9(2) มาตรา 10(2) รวมทั้งสิ้น 92 คน …..

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *