จ.ระยอง ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดและกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

จ.ระยอง ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดและกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดระยอง

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 24 ธ.ค.61 ที่หน้าหอประชุมศูนย์ราชการนจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดและกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดระยอง


นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ให้ห้วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนในพื้นที่เดินทางไปต่างจังหวัด อาจจะมีกลุ่มขบวนการยาเสพติดอาศัยช่วงเทศกาลดังกล่าวลักลอบขนยาเสพติด หรือจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ ตลอดจนกลุ่มอาชญากรรมต่างๆ อาจก่ออาชญากรรม โจรกรรม สร้างความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุ จังหวัดระยอง จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกัน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีการจัดสายตรวจร่วมออกตรวจตามสถานที่ต่างๆ ระดมกวาดล้างอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมาย จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้กับผู้ใช้เส้นทางโดยปลอดภัย และเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยอง ในการที่จะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน…..

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *