จ.ระยอง เดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จ.ระยอง เดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก เสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการที่พัก รีสอร์ท โรงแรมและร้านอาหาร เพื่อยกระดับการบริการและสินค้าให้ได้มาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยว


เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61 ที่โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก จ.ระยอง

มีนายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยอง นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผอ.ททท.สำนักงานระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ มีผู้ประกอบการที่พัก รีสอร์ท โรงแรม ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โฮมสเตย์และร้านอาหารใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด เข้าร่วมประชุมฯ
นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยอง กล่าวว่า สถิตินักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งตะวันออก จำนวน 20 ล้านคน มีรายได้ 250,000 ล้านบาท โดยพบว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยอันนำไปสู่การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการท่องเที่ยว อันได้แก่ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น


สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยอง ได้เล็งเห็นการพัฒนาและเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก จึงได้จัดประชุมผู้ประกอบการโครงการดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะใบอนุญาตสถานประกอบการโรงแรม ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2557 ยกระดับให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การบริการด้านการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลายอีกด้วย…..

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *