จ.เคลื่อนที่บริการประชาชน

จ.เคลื่อนที่บริการประชาชนระยอง จัดโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
จ.ระยอง นำหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนฟรี ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
วันที่ 16 ต.ค. เวลา 09.30 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดธงหงส์ หมู่ 1 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดนำหน่วยบริการเคลื่อนที่จากส่วนราชการต่างๆ ตามโครงการ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยนายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ที่ได้นำหน่วย อบจ.เคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนด้วย โดยมีการให้บริการหลายด้านด้วยกัน เช่น แจกถุงยังชีพผู้ยากไร้ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น วัดความดันโลหิต อุดฟัน ถอนฟั ตัดผม เสริมสวย ฉีดวัคซีนสุนัข แมว แจกจ่ายพันธุ์ไม้ พันธุ์ปลา นิทรรศการความรู้ด้านต่างๆ และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่

นายนิพนธ์ เลิศศรีสุวัฒนา นายอำเภอเมืองระยอง กล่าวว่า การนำหน่วยเคลื่อนที่มาบริการฟรีแก่ประชาชนครั้งนี้ ถือเป็นการลดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยตำบลกะเฉด มี 7 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และต้องการให้ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า และน้ำประปา เป็นต้น
นายวิชิต เปิดเผยว่า การออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในโครงการ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ในครั้งนี้ นอกจากจะมีการให้บริการฟรีหลายอย่างแล้ว ส่วนราชการยังได้มารับทราบปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำกลับไปจัดทำแผนงบประมาณให้การช่วยเหลือต่อไปอีกด้วย..

วฐิต กลางนอก/ระยอง 0871373960

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *