ชวนเที่ยวงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home

ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโฮมโปร ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ภายในงานมีการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรูป และสินค้าเกษตรเด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออก การแข่งขันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมในการแปรรูปอาหาร การประกวดผลไม้และการจัดจำหน่ายผลไม้ภาคตะวันออกที่มีคุณภาพ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ สับปะรด และขนุน โดยเฉพาะทุเรียนจะเน้นในด้านคุณภาพและต้องมีคิวอาร์โค้ดรับประกันคุณภาพทุเรียนด้วย

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า งานมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทั้ง 9 จังหวัดในภาคตะวันออก ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มสามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทางอาชีพและมีความเป็นอยู่ดี

อีกทั้งยังเป็นการจัดแสดงผลงานเด่นของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออก และเป็นการแสดงศักยภาพการผลิตสินค้า โชว์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอีกด้วย…

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *