ชวนเที่ยวงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง

 

จังหวัดระยอง จัดแถลงข่าวการจัดงาน “ มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ ๖2 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดระยอง ประจำปี 2560

2

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2560 จังหวัดระยองจัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ ๖2 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์ไทย จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕60

โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง  นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กำจร รองนายกเทศมนตรีนครระยอง  นายทิมบุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง  ณ เวทีลานวัฒนธรรม (หน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าระยอง) ถนนยมจินดา เมืองเก่าระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภายในงานมีการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอนประยุกต์ การแสดงชุดคันฉ่องส่องสยาม โดยโรงเรียนวุฒินันท์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3

5

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า วันที่ 2 เมษายน 2560 เป็นวันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา และทางรัฐบาลได้ประกาศให้เป็น”วันอนุรักษ์มรดกไทย” ในฐานะที่ทรงอุปถัมภ์ บำรุง และสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรม ของชาติ ประกอบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีต่าง ๆ และเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดระยองอยู่หลายครั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเสน่ห์วัฒนธรรมไทย ของถนนเมืองเก่ายมจินดา จังหวัดระยองจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น ภายใต้แนวคิด “พลังรักษ์และภักดี” สำหรับปีนี้จังหวัดระยองกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2- 3 เมษายน นี้ ณ บริเวณถนนยมจินดา และเวทีกลางถนนตากสินมหาราช (บริเวณสะพานเปี่ยมพงษ์สานต์) เมืองเก่าระยอง เขตเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *