ชาวบ้านรวมตัวค้านยุบพยาบาล

ชาวระยอง 500 คน บุกศาลากลางยื่น หนังสือ ผวจ.ระยอง ให้ส่งหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เรื่องความเดือดร้อน ที่กำหนดให้ลดอัตราเจ้าหน้าที่พยาบาล รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก 206 คน เหลือเพียง 104 คน เชื่อจะส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข

เวลา 15.00 น. วันนี้ (9 ส.ค.) นายวิเชียร ศักดิ์เจริญ อายุ 72 ปี ประธานชุมชนมาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยองพร้อมชาวบ้านกว่า 500 คน  ส่วนใหญ่เป็นชาวมาบตาพุดจาก38ชุมชน เดินทางมารวมตัวกันที่ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัด ส่งหนังสือผ่านนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องผลกระทบจากการจัดอัตรากำลังพยาบาลของ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการรวมตัว มีการถือป้ายข้อความเรียกร้องขออัตราพยาบาล เป็นการรวมตัวอย่างสงบ ไม่มีเครื่องขยายเสียง ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร จำนวนมาก

นายวิเชียร ศักดิ์เจริญ กล่าวว่า ภายหลังจากคณะกรรมการพัฒนา (อ.ก.พ.) กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2560เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ให้โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือโรงพยาบาลมาบตาพุดเก่า มีอัตรากำลังได้เพียง 104 คน จากเดิมที่มีจำนวน 206 คน ทำให้ประชาชน ชาวระยอง และชาวมาบตาพุดเกิดความหวั่นวิตกว่า การบริการทางด้านสาธารณสุขจะไม่เพียงพอ ต่อจำนวนประชากร จึงได้มารวมตัวยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้ส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการให้ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ทบทวน และแก้ไขใหม่ โดยเน้นให้มีการกำหนด กรอบ ระยะเวลาในการบรรจุอัตราพยาบาลที่แน่นอน

ทางด้านนายแพทย์ อภิชาต รอดสม สาธารณสุขนิเวศเขตสุขภาพที่6 เปิดเผยว่า  กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง  เป็นโรงพยาบาลทั่วไป 200 เตียง พร้อมเพิ่มคุณภาพ แพทย์เชี่ยวชาญ พยาบาลเชี่ยวชาญอาชีวเวชศาสตร์ เป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ รองรับแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยจัดสรรตำแหน่งข้าราชการตามกรอบอัตรากำลังที่วิเคราะห์จากภาระงานจริง และจากการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังที่กำหนดตามภาระงานพบว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลมีความต้องการอัตรากำลังพยาบาล 124 อัตรา โดยแบ่งเป็นภารกิจการพยาบาล 104 อัตรา ภารกิจปฐมภูมิและอื่นๆ อีก20 อัตรา และมีกรอบอัตรากำลังผู้ช่วยพยาบาลอีก 17 อัตรา เพื่อแบ่งเบาภาระงานพยาบาล  อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ได้กำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่มีภาระงานเพิ่มขึ้นในอนาคต สามารถทำแผนความต้องการอัตรากำลังและเสนอขอขยายกรอบอัตรากำลังพยาบาลได้ ซึ่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สามารถมีอัตรากำลังถึง 297 อัตรา ซึ่งเป็นกรอบอัตรากำลังของกลุ่มโรงพยาบาลทั่วไประดับเดียวกัน แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นแผนที่ทยอยเพิ่มในแต่ละปี

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจาก ยื่นหนังสือแล้ว แกนนำและชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ได้เข้าเจรจากับ  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายแพทย์สุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง  และนายแพทย์ อภิชาต รอดสม สาธารณสุขนิเวศเขตสุขภาพที่6 จนเกิดความเข้าใจ จึงแยกย้ายกันกลับในเวลา 16.30 น. ..0000000

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *