ชาวระยอง รวมใจ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดโครงการชาวระยอง รวมใจ ดูแลผู้ด้อยโอกาสมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางวราถรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และนายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมเปิดโครงการชาวระยอง รวมใจ ดูแลผู้ด้วยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และรับมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อส่งต่อธนาคารอุปกรณ์ในพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ โดยมีผู้มีใจบุญร่วมบริจาค จำนวน 167 ราย คิดเป็นเงิน จำนวน 1,656,299 บาท

นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง ยังมีผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแล และให้ความช่วยเหลือต้องการอุปกรณ์การแพทย์และของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอีกจำนวนมาก ซึ่งการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวของผู้มีจิตศรัทธาดังกล่าวนับว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจที่ดี รวมทั้งเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และสานต่อพระราชปณิธานการทำดี เพื่อสังคมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ด้วย…

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *