ติวเตอร์เข้มเด็กระยองเข้าสู่รั้วมหาลัย

เพื่อนชุมชนติวเตอร์ O-NET GAT-PAT ปี 7 “สานฝัน เพิ่มโอกาสเด็กระยอง กว่า2,000 คนสู่รั้วมหาวิทยาลัย”

สมาคมเพื่อนชุมชน จัดกิจกรรมแนะแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ทีมผู้สอนจากสถาบัน       กวดวิชาที่มีชื่อเสียง มาติวพิเศษเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงทางการศึกษาและขยายโอกาสสำหรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของเด็กระยอง ให้เป็นทั้ง “คนเก่งและคนดี” โดยมีการศึกษาที่ดีเป็นพื้นฐานการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของตน

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ปี 7 พร้อมด้วย สมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และ วรวัฒน์  พิทยศิริ ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมคณะกรรมการฯ  ให้การต้อนรับ

นายวรวัฒน์  พิทยศิริ กล่าวว่า   “ โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ปี 7 ”   จัดขึ้นเพื่อขยายโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับเยาวชนระยองกว่า 2,400 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน 24 แห่ง ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง  เขต 18 ได้เตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ ก่อนออกสู่สนามสอบจริง โดยเสริมเทคนิคและแนะแนวการทำข้อสอบวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ GATเชื่อมโยง ฯลฯ พร้อมการวิเคราะห์แนวโน้มข้อสอบกลุ่มวิชา GAT  PAT และ O-NET

สมาคมเพื่อนชุมชนได้เชิญวิทยากรจากสถาบันกวดวิชาชื่อดังได้แก่ Enconcept , The Brain, ชัยติวเตอร์สังคม , Sup’k Center , On-demand , KruClub เราสอนด้วยใจ และสถาบันกวดวิชาชั้นนำต่างๆ มาถ่ายทอดวิชาความรู้แก่น้องๆ ม.6         ในจังหวัดระยอง โดยในครั้งนี้จัดทบทวนในกลุ่มวิชา O-NET (Ordinary National Examination Test),          ความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional A Aptitude Test หรือ PAT) และความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) …………..00000000000000

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง 0918794296

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *