ทต.ทับมา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน ป้องกันปัญหาเด็กก่อนวัยเรียนฟันน้ำนมผุ

ทต.ทับมา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน ป้องกันปัญหาเด็กก่อนวัยเรียนฟันน้ำนมผุ
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 มิ.ย.60 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับมา อ.เมืองระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลทับมา และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทับมา มีนายฉัตร แก่กล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และผู้ปกครองเด็กนักเรียนในพื้นที่ ร่วมโครงการฯ
นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาฟันของเด็กก่อนวัยเรียนไม่ให้ผุ ให้ผู้ปกครองมีความรู้ และวิธีการแปรงฟันสำหรับเด็กที่ถูกวิธี รวมทั้งเพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลรักษาฟันที่ถูกกวิธีโดยการได้ปฏิบัติจริง ตลอดจนเพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าว เป็นการป้องกันดูแลช่องปากและฟันของเด็ก ไม่ให้เกิดปัญหาฟันน้ำนมผุโดยการให้บริการทันตกรรมครบวงจร การตรวจสุขภาพช่องปาก และการให้สุขศึกษา ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก ความรู้เกี่ยวกับการดูแลฟันน้ำนม วิธีการแปนงฟันอย่างถูกวิธี รวมทั้งการบริการเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา และเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมาด้วย….

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *