ทอดกฐิน นกยูง

วัดดังในจังหวัดระยอง จัดพิธีทอดกฐินนกยูง สื่อสัญลักษณ์ของการทำบุญด้วยความสามัคคีและได้กุศลที่กว้างใหญ่ไพศาลประดุจนกยูงรำแพน สาธุชนหลั่งไหลร่วมบุญ พากันนำธนบัตรประดิษฐ์องค์กฐินเป็นนกยูงรำแพน อิ่มบุญอิ่มใจ

 ที่วัดมาบยางพร  ตำบลมาบยางพร  อำเภอปลวกแดง              นายไชยา  เงินท้วม  ผู้ใหญ่บ้าน ม.6   ต.มาบยางพร  เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี  และผู้มีจิตศรัทธา จำนวนมาก ร่วมกันแห่องค์กฐินนกยูง  รอบพระอุโบสถวัดมาบยางพร โดยมีเหล่านางฟ้านางสวรรค์นุ่งชุดไทยสีฟ้าและสีชมพูอุ้มองค์กฐินนกยูงรำแพน นำขบวน แห่รอบศาลาการเปรียญ โดยมี   พระปลัดทองแดง  ธรรมโชโต  เจ้าอาวาสวัดมาบยางพร   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคี และ พลเรือตรีอาภากร  อยู่คงแก้ว  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอปลวกแดงและใกล้เคียง กว่า 1,000 คน  ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย

 นายไชยา  เงินท้วม  ประธานในการทอดกฐิน  กล่าวว่า  เนื่องด้วยวัดมาบยางพร  กำลังก่อสร้างศาลาการเปรียญเพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศลแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป  แต่ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก  ทางวัดกับ คณะกรรมการ และ ชาวบ้านมาบยางพร  จึงได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้น  ส่วนการจัดทำต้นกฐิน โดยการตกแต่งให้เป็นรูปนกยูง  เนื่องจากนกยูงเป็นสัตว์ที่มีความอดทนในการออกหากิน  อยู่อาศัยร่วมกันเป็นหมู่คณะ  ทั้งในการออกเดินทาง  หรือการหากินในป่า   และนกยูงเป็นสัตว์ที่มีความสวยงาม โดยเฉพาะนกยูงที่กำลังรำแพน

ด้วยเหตุนี้จึงนำธนบัตรชนิดต่างๆ มาประดับตกแต่งให้เป็นรูปนกยูงรำแพน  โดยมีกุศโลบายว่า การรำแพนของนกยูง เปรียบเสมือนเป็นการแผ่บุญแผ่กุศลไปทั่วทุกทิศอย่างกว้างขวาง  ทั้งนกยูง ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีกลมเกลียว เสมือนการรวมกลุ่มของชาวบ้านมาบยางพร ในการทอดกฐินครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินนกยูงกว่า 200 ตัว รวมเป็นปัจจัยทั้งสิ้น จำนวนเงิน  1,582,382  บาท..0000000000

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *