ทับมาจับมือ สปสช.ส่งเสริมแกนนำสุภาพเยี่ยมบ้านเชิงรุกดูแลใกล้ใจใกล้บ้าน

ทับมาจับมือ สปสช.ส่งเสริมแกนนำสุภาพเยี่ยมบ้านเชิงรุกดูแลใกล้ใจใกล้บ้าน

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00น. นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเยี่ยมบ้านเชิงรุกดูแลใกล้ใจใกล้บ้าน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับมา นายกเทศมนตรีได้กล่าวว่า “ ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้เปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะชุมทชนเมืองมากขึ้น มีภาวะเร่งรีบส่งผลให้การดูแลสุขภาพตนเองลดลง ซึ่งภาวะต่างๆเหล่านี้ทำให้คนในชุมชนมีปัญหาสุขภาพตามมา เทศบาลจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ดูแลที่บ้านและแกนนำสุขภาพ ได้รับความรู้ในการฟื้นฟูสุขภาพทางกายของผู้ป่วยที่บ้านแกนนำสุขภาพถือเป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ถือเป็นบุคคลที่ให้ชีวิตใหม่แก่ผู้อื่น”

ภายในงานมีนางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลฟื้นฟูสุขภาพทางกายที่บ้าน และเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการดูแลผู้ป่วยแก่ครอบครัวที่มีผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสาธิตการดูแลผู้ป่วยลักษณะต่างๆ มีแกนนำสุขภาพ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน

img_3818

img_3807

img_3822

img_3840

img_3828

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *