ทับมาพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.30น. นายประเสริฐ  วงษ์ศรี  นายกเทศมนตรีตำบลัทบมา เป็นประธานการประชุมเตรียมควาพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560   เทศบาลตำบลทับมากำหนดจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศบาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทับมา เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นจุดพักรถของผู้ที่สัญจรไปมา ภายในจุดบริการเปิดให้บริการ น้ำชา กาแฟ เครื่องดื่ม ห้องสุขา และบริการสอบถามเส้นทาง       โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อปพร. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเทศาลตำบลทับมา
%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b21
%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b23
%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b22
อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *