พุทธศาสนิกชาวจังหวัดระยอง ร่วมทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เนื่องแน่น

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 19 ก.พ.62 ที่วัดเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระยองจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์วัดเนินพระ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง และคณะสงฆ์วัดเนินพระ โดยมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้พบว่าพุทธศาสนิกชนที่ไปทำบุญส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานจนถึงผู้สูงอายุ


ทั้งนี้สำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นอันดับ 2 รองจากวันวิสาขบูชา เพราะวันมาฆบูชา หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 3 เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ คือ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป พร้อมใจกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย โดยมิได้นัดหมาย และพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้นด้วย ซึ่งเป็นทั้งหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคม …

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *