นครระยอง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง และนายภูษิต ไชยฉ่ำ รองนายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายพัชวัฒณ์ สมัยพัฒนา เลขานุการนายกเทศมนตรี นำสิ่งของและน้ำดื่ม จำนวน 800 แพ็ค ที่ได้รับการบริจาคไปส่งมอบต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2 จุด คือ พื้นที่ตำบลบ้านนา และพื้นที่ตำบลแกลง

#นครระยองยุคใหม่ห่วงใยใส่ใจประชาชนทุกพื้นที่

#นครระยองยุคใหม่หัวใจคือประชาชน❤️

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *