นัดพบแรงงาน IT มีงานดี ที่ระยอง จันทบุรี ตราด

แรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง จัดงาน  “นัดพบแรงงาน  IT  มีงานดี ที่ระยอง จันทบุรี ตราด”  มีประชาชนให้ความสนใจและเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  21 – 22 มีนาคม ณ สตาร์เซ็นเตอร์ ตึกใหม่  ชั้น 2  ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ  ผู้ว่างงาน  ผู้ถูกเลิกจ้าง  และผู้สำเร็จการศึกษา  โดยรูปแบบของการจัดงานจะเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสมัครงาน เป็นครั้งแรกของจังหวัดระยอง  ซึ่งจะทำให้ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนและสมัครงานผ่านระบบ Internet ในส่วนของนายจ้างที่เข้ามาร่วมงาน  ก็สามารถประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างที่ต้องการสมัครล่วงหน้าผ่าน Internet จากสถานประกอบการทั้งในและต่างจังหวัดไม่น้อยกว่า 50 แห่ง  นอกจากนี้  ภายในงานยังมีบริการต่าง ๆ เช่น  การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ  การทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อสมัครงาน นิทรรศการด้านแรงงานและอาชีพ  การสาธิตอาชีพอิสระ
โดยตลอดระยะเวลาของการจัดงานนั้น  ได้มีประชาชนให้ความสนใจทยอยมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง  พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำคัญเพื่อการสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ อีกด้วย

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *