ระยอง-บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง

เทศบาลนครระยอง นำโดยนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและคนชราที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

s__15671302

s__15671303

s__15671304

s__15671305

s__15671308

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *