โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มอบทุนการศึกษาโครงการ “น้องๆ เรียนดีกับบีแอลซีพี” (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18) ประจำปี 2562

18 มิถุนายน 2562 คุณปาริชาติ อัศวกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ บริหาร องค์กร บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “น้องๆ เรียนดีกับบีแอลซีพี” (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18) ประจำปี 2562 มอบทุนจำนวนทั้งหมด 40 ทุน

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 150,000 บาท ให้แก่โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ และโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ซึ่งโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษามาโดยตลอด ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

ที่จะเรียนรู้ก้าวทันโลกยุคใหม่ เป็นพลังสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

 

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

คุณรุ่งเพชร ศรีสมาน (รุ้ง)
เจ้าหน้าที่สายงานองค์กรสัมพันธ์
โทรศัพท์ (สายตรง) 038 925 8639
โทรศัพท์มือถือ 09 71987828
E-mail: Rungpet_s@blcp.co.th
Website: www.blcp.co.th

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *