บ้านฉางทำบุญเทกระจาดประจำปี

ที่มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ บ้านฉาง เลขที่ 3 ม.3 ต.บานฉางคณะกรรมการสมาคมพุทธธรรมสงเคราะห์ บ้านฉาง และพี่น้องชาวไทยเชื่อสายจีน จัดประเพณีกระจาดหรือ ซิวโก เพื่อดำรงใว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงานของบรรพชน จัดเทศดาลเทกระจาด หรือเรียกตามภาษาจียว่า”ซิวโก”ในความเชื่อของการเส้นใหว้วิญญาณผู้ไร้ญาติ และบรรพชน และเอื่ออาทรแก่ผู้มีร้ายได้น้อยภายในชุมชน ถือเป็นการบริจาคให้ทานที่ยิ่งใหญ่แก่สังคม และดำรงใว้ซึ้งวัฒนธรรมอันดีงานของพี่น้องชาวไทยเชื่อสายจีนสืบต่อไป

ด้านนางพนิดา ลิ้มถาวรวงศ์ ประธานมูลนิธิกว่าว่า สำหรับพระเพณีเทกระจาด จะจัดขึ้นในวันที่ 7 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน ซึ่งปีนี้ตรงวับวันที่ 28 สิงหาคม มูลนิธิพุทธธรรมจึงจัดประกอบพิธิโดยเมื่อช่วง 11.00 น.มีการถวาภัตาหารเพล จากนั้นจะทำการประกอบพิธินำเครื่องเซ้นใหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ดวงวิญญณานผู้ไร้ญาติต่างๆ โดยมีผลไม้มงคล อาหารมงคล และข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นคณะทรงของมูลนิธิจะเฉิมเครื่องเซ้นใว้ แล้วจึงจะนำสิ่งของต่างๆออกแจกจ่ายผู้ที่มีรายได้น้อย จะเรียกว่าการเทกระจาด สำหรับในปีนี้สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ทางคณะกรรมได้จัดข้าวสารอาหารแห้งสำหรับผู้มีรายได้น้องจำนวนมาก 1000 พันชุดใว้สำหรับแจกจ่ายซึ่งประชาชนก้เดินทางมารับบริจากเพื่อเป็นทานเช่นทุกปีอีกด้วย

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *