ประกวดดนตรีเพื่อเยาวชน Rayong String Contest 2014

ประกวดดนตรีเทศบาลนครระยอง ขอเชิญเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี  เข้าร่วมประกวดดนตรีเพื่อเยาวชน ประจำปี 2557 “Rayong String Contest” 2014  ชิงเงินรางวัลรวมกว่า  20,000 บาท
ซึ่งทางเทศบาลนครระยอง  ได้กำหนดคุณสมบัติของทีมเข้าร่วมประกวด  ดังนี้
อายุไม่เกิน  22 ปี
มีนักดนตรีไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 7 คน
กำหนดการแข่งขัน 2 รอบ  คือ  รอบคัดเลือก  แข่งขันวันที่  25 – 27  มีนาคม  2557  รอบตัดสิน  วันที่  28  มีนาคม  2557  ทั้งสองรอบแข่งขันตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น.  ณ  สถานบันเทิง โซไซตี้  ระยอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง  วันที่  20   มีนาคม   2557   น้อง ๆ เยาวชนทีมใดสนใจ  สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง (อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนสวนศรีเมือง ชั้น 2) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่  038- 612- 000, 081-983 62963,  089-096 7371

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *