ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ประกวดร้องเพลงวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ขอเชิญชาวระยอง นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๗
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับปี ๒๕๕๗ จังหวัดระยอง กำหนดจัดงานในวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณถนนยมจินดา ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของงานฯ

ดังนั้น จังหวัดระยองจึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด โดยผู้สมัครสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.m-culture.go.th ช่อง เอกสารดาวน์โหลด หรือ Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

ส่งใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐ โทรสาร ๐๓๘ ๖๙๔๑๕๔ หรือสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ ทุกอำเภอ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๖๙๔๑๕๔ ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง  ข้อมูล
อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *