ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

ข่าว2สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  จังหวัดระยอง  ประจำปี 2557  เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งระดับภาคตะวันออก
สำหรับโครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัดประจำปี 2557  จังหวัดระยอง  ได้จัดขึ้น ณ วัดลุ่ม พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา  แบ่งการแข่งขันเป็นระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดดังกล่าว จำนวน 12 แห่ง   การจัดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะครั้งนี้ ทีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้เข้าประกวดในระดับภาค ที่จังหวัดจันทบุรีต่อไป
โดยโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ดำเนินการจัดโครงการขึ้น เพื่อให้วัดกับประชาชนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรม การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เพื่อให้เยาวชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามหลักของวิถีชาวพุทธต่อไป

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว/ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *