ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

นางสาวธนิชยา ชินศิรประภา รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง นายกัญจนวัชร ฐิติวุฒิเสถียร กรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง และนายพงษ์ศิริ กิติกรเศรษฐ์ ประธาน YEC Rayong ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการกิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2567 งานเทศกาลอาหารอร่อย…ฮิ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

หอการค้าจังหวัดระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *