ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการระดับฝ่ายในสังกัด อบจ.ระยอง

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการระดับฝ่ายในสังกัด อบจ.ระยอง ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันที่่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยกอง ผอ.โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งการประชุมคณะผู้บริหารได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้แต่ละกองและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ภาพ/ข่าว : สโรชา

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *