ประชุมพิจารณาคัดเลือก ของดีบ้านฉัน ระดับจังหวัด

5สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ของดีบ้านฉัน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557
นายวิชิต  ชาตไพสิฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือก  รากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”  ระดับจังหวัด  ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 นี้  โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดกรอบการคัดเลือกวัฒนธรรมจำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย  ประเพณี  ศิลปะการแสดง  อาหาร และผ้าทอ  เพื่อแสดงหารากวัฒนธรรมที่โดดเด่นจากทุกท้องที่  นำมาบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  โดยจังหวัดระยองได้มีการดำเนินการคัดสรรรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”  ในระดับอำเภอ ๆ ละ 4 รายการแล้ว  เป็นรายอำเภอจำนวน  32 รายการ  ได้แก่  อำเภอเมือง  อำเภอแกลง  อำเภอบ้านค่าย  อำเภอปลวกแดง  อำเภอบ้านฉาง  อำเภอวังจันทร์  อำเภอเขาชะเมา  อำเภอนิคมพัฒนา  ในวันดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ รายการสินค้า/บริการที่ได้รับการพิจารณาด้วย  เช่น
ประเภทประเพณี   ได้แก่  การสานเสื่อกก  ต.แกลง  ประเพณีลงแขกมันเทศ ต.ตาขัน
ประเภทศิลปะการแสดง  ได้แก่  หนังใหญ่วัดบ้านดอน  กลองยาวบ้านปากแพรก
ประเภทอาหาร  ได้แก่  ทอดมันปากน้ำประแสร์  แกงส้มผักกระชับ ต.ทางเกวียน  เป็นต้น
ซึ่งในแต่ละอำเภอนั้น  ได้นำของดีมาแสดงให้กับคณะกรรมการได้พิจารณาคัดสรรเพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *