ประมงพื้นบ้านเรือเล็ก จ.ระยอง ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีท่อส่งน้ำมันดิบกลางทะเลของพีทีทีโกลบอลรั่ว

8ประมงพื้นบ้านเรือเล็ก จ.ระยอง พื้นที่เขต ต.ตะพง บ้านเพ  รวมตัวลงทะเบียน รวบรวมเอกสารมอบสภาทนายความ ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีท่อส่งน้ำมันดิบกลางทะเลของพีทีทีโกลบอลรั่ว
       
ที่ศาลารวมใจ  ของกลุ่มประมงโป๊ะเชือกหาดแม่รำพึง  นายไพโรจน์ จำลองราษฎร์ นายชูเกียรติ เพิ่มผล             นายฉัตรปพล แย้มเพริดศรี นายศักดิ์ณรงค์ พวงศิริ ทนายความพร้อมคณะจากสภาทนายความ มาพบกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและชาวประมงพื้นบ้านเรือเล็กในเขตพื้นที่ ต.ตะพง ต.บ้านเพ ซึ่งมีจำนวนประมาณเกือบ 300 ราย จาก 15 กลุ่มประมง  ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากกรณีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือพีทีทีจีซี เกิดท่อส่งน้ำมันดิบกลางทะเลรั่วไหลเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา  ได้มาฟังคำชี้แจงรายละเอียดเรื่องการเตรียมเอกสารฟ้องร้องบริษัทคู่กรณี  ซึ่งประกอบด้วย
แบบสอบข้อเท็จจริง
รายละเอียดบันทึกค่าเสียหายหรือรายได้ที่ได้รับผลกระทบ  ได้แก่  รายได้ก่อนเกิดเหตุ  รายได้ระหว่างเกิดเหตุ และรายได้หลังเกิดเหตุท่อส่งน้ำมันรั่ว  มีความแตกต่างอย่างไร
สำเนาบัตรประชาชน ที่ไม่ขาดอายุและสำเนาทะเบียนบ้าน
ใบแต่งตั้งทนาย
และมีกำหนดวันนัดส่งเอกสารวันสุดท้าย  คือวันที่ 28 มีนาคม นี้  โดยจะมีตัวแทนกลุ่มทำหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร  และจะได้นำเอกสารที่ครบถ้วนให้ตัวแทนนำไปที่สภาทนายความเพื่อดำเนินการต่อไป
ทีมทนายความเปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางมาเพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานของชาวบ้าน และกลุ่มประมงที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด พร้อมให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเซ็นใบแต่งตั้งทนายดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลคดีสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกัน   ส่วนสาเหตุที่บริษัท พีทีทีจีซี จำกัด (มหาชน) ยังไม่จ่ายเงินเยียวยาให้แก่กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ อาจจะมาจาก ปตท.มองว่า ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งทางสภาทนายความต้องรวบรวมเอกสารหลักฐาน   (ต่อหน้า 2)
เพื่อนำเสนอให้ศาลเห็นให้ได้ว่า พ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบอาชีพในพื้นที่เกิดเหตุ และชาวประมงเรือเล็กกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
              
นายสำออย รัตนวิจิตร นายกสมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็ก จ.ระยอง กล่าวว่า ได้รวบรวมเอกสารจากกลุ่มประมง และพ่อค้าแม่ค้ากว่า 600 ราย ส่งมอบให้คณะทนายความช่วยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เนื่องจากทั้งหมดนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยาใด ๆ  และการมารวมตัวในครั้งนี้ตนและสมาชิกพร้อมที่จะปฏิบัติตามสภาทนายความแนะนำเป็นอย่างดี  เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *