ปลวกแดง จัดงานประเพณีวิ่งควาย

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่สีแยกเฉลิมพระเกียรติ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานประเพณีวิ่งควายอำเภอปลวกแดง ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันเทศกาลออกพรรษา ภายในงานมีการประกวดควายงาม พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ประกวดแฟนซีควาย ควายตลกขบขัน และไฮไลต์ของงานนี้คือการแข่งขันควายวิ่งเร็ว
นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปี  ช่วงออกพรรษา ทางเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงร่วมกับอบต.ปลวกแดงจัดงานประเพณีวิ่งควายขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดมา แต่บรรพชนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์กัน มีความรักสมัครสมานสามัคคี เป็นการทำงานในลักษณะประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนรู้จักอำเภอปลวกแดงมากขึ้
นายชัยยงค์ คูเพ็ญวิจิตตระการ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปลวกแดง จ.ระยอง กล่าวว่า ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีมายาวนานกว่า 100 ปี ของจังหวัดทางภาคตะวันออก ประเพณีนี้ถือได้ว่าเป็นของชาวไร่ชาวสวน หรือเกษตรกรอย่างแท้จริง ในการที่จะมีโอกาสพบปะสังสรรค์ ประกวดประชันการบำรุงเลี้ยงควายของกันและกัน ควายของใครสมบูรณ์กว่ากัน จึงถือเป็นประเพณีของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ประเพณีวิ่งควายจัดขึ้นหลังจากประชาชนตักบาตรเทโวแล้ว
ก็มาเที่ยวงาน ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันคือที่สีแยกเฉลิมพระเกียรติ ใจกลางเมือง ได้ชมกิจกรรมต่างๆ เลือกซื้อสินค้าราคาถูก ถือเป็นการพักผ่อน ส่วนเรื่องความปลอดภัย ก็ได้เตรียมพร้อม วางมาตรการป้องกันไว้เป็นอย่างดี
อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *