ปล่อยปลา ปตท

ปล่อยปลา ปตท.อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดดึงเอกชนร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล
ที่บริเวณท่าเรือศรีวิกาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อ.เมือง จ.ระยอง นายสุเมธ สายทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลเนื่องในวันโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 2 ปี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) โดยมีผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ร่วมปล่ยพันธุ์ปลา จำนวนมาก
นายสุเมธ สายทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ในการจัดกิจกรรมในครั้งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ส่งต่อพันธ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษาสิงแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวน 25,560 ตัว เพื่อร่วมขยายพันธ์สัตว์น้ำและร่วมช่วยกันฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น อุทยานแห่งชาติเขาหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในท้องที่อำเภอแกลง และอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งและในท้องทะเล ตลอดเกาะตางๆประกอบด้วยเกาะเสม็ด เกาะจันทร์ เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะขาม และเกาะปลายตีน เขาแหลมหญ้าและชายทะเลด้านทิศตะวันตกของเขาแหลมหญ้า สถานที่ที่เด่นที่สุดเป็นที่รู้จักกันดี คือเกาะสเม็ดหรือเกาะแก้วพิสดาร ซึ่งกล่าวไว้ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ความงดงามตามธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และในการทำกิจกรรมครั้งนี้ทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชนไดเข้ามาร่วมกิจกรรมและถือโอกาสเป็นวันโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 2 ปี บริษัท อีกด้วย การมีส่วนร่วมกันอนุรักษาสิ่งแวดล้อมต้องถือว่าทุกคนต้องมีร่วมกันทั้งหมดและไม่ทำลายธรรมชาติพร้อมกับปลูกฝังลูกหลานหวงแหนรักษาธรรมชาติให้ตราบเท่านาน
สำหรับกิจกรรม ส่งต่อพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลเป็นปลากระพงขาวจำนวน 25,560 ตัว ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะร่วมมือกันปฎิบัติเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจังด้วยตัวของเราเอง เพื่อรักษาความงานของธรรมชาติให้คงอยู่สืบต่อยันลูกหลานต่อไป …

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *