ผู้ว่าระยอง ปล่อยขบวนจักรยาน ปั่นไปไม่ทิ้งกัน (No One Left Behind) หาทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 12 ก.พ.ที่สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน ปั่นไปไม่ทิ้งกัน (No One Left Behind) ปี 2562 จากจังหวัดระยอง เพื่อส่งต่อสู่จังหวัดจันทบุรี

ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-22 ก.พ.62 นี้ โดยขบวนจักรยานดังกล่าว ปั่นผ่าน 15 จังหวัด

คือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี และนครปฐม

ทั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมทุนเพิ่มจำนวน 118 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ให้แล้วเสร็จ และเริ่มก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และเพื่อเป็นการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก

และความรู้เกี่ยวกับคนพิการ ทั้งด้านศักยภาพในการทำงานและการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปของคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รวมทั้งเพื่อเป็นต้นแบบในการฝึกอาชีพคนพิการในภูมิภาคอาเซียน ในลักษณะการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำท้องถิ่นและจากรุ่นสู่รุ่นของคนพิการ

เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างความเป็นผู้นำให้กับคนพิการในสังคมด้วย ในโอกาสนี้จังหวัดระยอง ได้มอบเงินสมทบทุนเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทอีกด้วย….

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *