ปิดถาวรจุดกลับรถตลาดน้ำคอก เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดระยอง  และนายธัชพล เอี่ยมงาม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองระยองที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองระยอง ทหารกองร้อยรักษาความสงบ กองทัพเรือที่ 2 เทศกิจตำบลเชิงเนิน  ร่วมกันจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณตลาดน้ำคอก ถนนสายระยอง-บ้านค่าย ทำการติดตั้งแบริเออร์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  แก้ไขจุดเสี่ยงและปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตเมืองระยอง

43803

43804

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *