“ปิดเทอมใหญ่” คือช่วงที่พ่อแม่ผู้ปกครองวางแผนพาลูกหลานไปเที่ยว

9“ปิดเทอมใหญ่” คือช่วงที่พ่อแม่ผู้ปกครองวางแผนพาลูกหลานไปเที่ยว ซึ่งในจังหวัดระยอง  ทะเลเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยม
หลังจากที่หลายโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองได้มีการปิดภาคเรียนไปแล้ว  ทำให้เด็กนักเรียนหลายคนได้มีโอกาสพักผ่อนจากการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงคิดที่จะวางแผนพาลูกหลานไปพักผ่อนอย่างเต็มที่กับครอบครัว
เช่นที่ ต.บ้านเพ  ริมหาดสวนสน ได้มีผู้ปกครองนำลูกหลานและครอบครัวมาพักผ่อนมาชายหาด  โดยมีการเตรียมอาหารสดมาประกอบและปรุงรสเพื่อสร้างกิจกรรมภายในครอบครัวอีกด้วย
ทั้งนี้  การเล่นน้ำทะเล  และกิจกรรมทางน้ำ   ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัยด้วย  เช่น  พ่อแม่หรือผู้ปกครองได้มีการควบคุมการเล่นน้ำของเด็กเล็กในระยะที่ปลอดภัย  รวมถึงมีการสวมเสื้อชูชีพให้เด็ก ๆ ระหว่างเล่นน้ำ  เป็นต้น

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *