ป่าไม้ขึ้นเขายายดาตรวจซ้ำเคเบิ้ลไรด์

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ขึ้นเขายายดา ตรวจซ้ำ กิจกรรมโหนลวดสลิงท้าความตาย เบื้องต้นไม่พบผู้ต้องหาเพิ่ม เตรียมเสนอรื้อฐานและลวดสลิงออกจากพื้นที่ป่าต้นน้ำ

 

เมื่อเวลา 15.30 น.ของ วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายภิญโญ จันทนาตาล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันฯที่ รย.2 (บ้านค่าย) นางสาวน้ำฝน เพ็ชรคำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ พร้อมด้วย นายนิมิต สกุลพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14 ตำบลตะพง นายวิลัย โพธิ์แก้ว กรรมการป่าชุมชนบ้านบ่อหิน นายธรรมรัตน์ ใจรักษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 และ พนักงานพิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ตรวจป่าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.อีกจำนวน 11 นาย เข้าตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างเคเบิ้ล ไรด์ ซึ่งเป็นฐานผูกเคเบิ้ลลวดสลิงและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่อยู่บนยอดเขายายดา ตำบลตะพง อำเภอเมือง ระยอง พื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชุมชนบ้านบ่อหิน

295418_new

นายภิญโญ จันทนาตาล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน ได้ออกตรวจพื้นที่ที่ได้เคยตรวจยึดและมีการจับกุมผู้ต้องหา จำนวน2 คน ซึ่งในวันนี้ไม่พบเห็นผู้เข้ามาเล่นโหนสลิงแต่อย่างใด และไม่มีการบุกรุกก่อสร้างใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งคดีนี้ได้จับกุมผู้ต้องหาทั้งสองดำเนินคดีแล้ว และทำบันทึกสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนว่าสิ่งปลูกสร้างนี้ยังจะใช้ประกอบสำนวนหรือไม่ ถ้าไม่ได้ใช้ทางกรมป่าไม้จะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่เล่นโหนสลิง ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ.2507

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *