จังหวัดระยอง เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

จังหวัดระยอง เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ธ.ค.61 ที่ริมถนนสุขุมวิทหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองะยอง จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และร่วมลงนาม MOU กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เพื่อบูรณาการในการดำเนินโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ด้วย


นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า สืบเนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้เป็นช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนนในปริมาณมากกว่าปกติ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง เช่น บริการที่พักผ่อนและการสอบถามเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 และใช้ชื่อในห้วงระยะเวลาดังกล่าวว่า”ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมีเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นศูนย์…

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *