ผบ.สส.ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมกองทัพ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560

เวลา 9.00 น. วันที่ 23  มิถุนายน 2560  พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560 ณ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับ

การฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการพลเรือน และภาคประชาสังคม จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกฯ รวม 1,126 นาย วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการฝึกร่วมของกองทัพไทยกับการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของฝ่ายพลเรือน ทั้งนี้ ในห้วงแรกเป็นการฝึกแลกเปลี่ยนและปรับมาตรฐานด้านเทคนิคและการใช้เครื่องมือของแต่ละหน่วย  รวมทั้ง การฝึกปัญหาที่บังคับการ

ในห้วงที่สองเป็นการฝึกภาคสนาม จำนวน 6 สถานี ซึ่งประกอบด้วย การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพื้นที่ตัดขาด/การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารถล่ม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักพิงชั่วคราว และการปฏิบัติ  ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดระยอง

การฝึกฯ ครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในกลไกประสานงานร่วมระหว่างฝ่ายทหาร พลเรือน และภาคประชาสังคม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการภัยพิบัติตามระดับความรุนแรงของ

ภัยพิบัติ อันเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป..

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง โทร 0918794296

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *