ผู้ว่าระยอง อัญเชิญสังฆทานพระราชทา

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง อัญเชิญถวายสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ที่ร่วมสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์ และเจริญพุทธมนต์ ในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่วัดป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยองนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีอัญเชิญถวายสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระครูโสภิตปัญญากร เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง ที่ได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์ และเจริญพุทธมนต์ในการพระราชพิธีด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญสังฆทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่พระสงฆ์ที่ร่วมสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์และเจริญพุทธมนต์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม2560 ที่ผ่านมา
อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *