พบน้ำตกแองการ่าในสนามแข่งเรือทร.

ค้นพบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สวยงามคล้ายน้ำตกแองการ่า ถือเป็นอันซีนที่อำเภอบ้านฉาง ระยอง

สถานที่ดังกล่าวชาวระยองเรียกว่า”น้าตกแองการาบ้านฉาง”ซึ่งเกิดจากมวลน้ำในพื้นที่ระยองและชลบุรีที่ไหลลงสู่ฝายน้ำล้นระบบชลประทานของอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตั้งอยู่ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ. ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลของกองทัพเรือ

โดยสายน้ำที่เห็นเป็นน้ำตก คือต้นกำเนิดของสายน้ำที่ไหลไปหล่อเลี้ยงชุมชุมสองฝากคลองบางไผ่ ซึ่งคลองบางไผ่คือสัญญลักษณ์ของเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีปลายคลองไหลลงสู่ทะเลที่สนามบินอู่ตะเภา และในพื้นที่ด้านบนของอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่กองทัพเรือได้พัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด3 เฟส โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาเรือพายทั้งภายในประเทศและในระดับนานาชาติไปแล้ว

ล่าสุดเตรียมก่อสร้างเป็นสนามแข่งขันกีฬาทางน้ำ ประเภท แคนนูคายัก และสลาลอม ที่สามารถบังคับน้ำไห้ไหลช้าไหลเร็วได้ เมื่อแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์แบบก็จะสามารถรองรับการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติและยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อการนันทนาการ บริเวณริมอ่างน้ำแห่งนี้

อย่างไรก็ตามประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ในวาระครบรอบ 50 ปี ASEAN International Fleet Review 2017 กองทัพเรือรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดสวนสนามทางเรือซึ่งมีกิจกรรมหลายประเภท เช่นการแข่งขันแอร์เรสวันที่สนามบินอู่ตะเภา และการสวนสนามทางเรือที่อ่าวพัทยาแล้ว กองทัพเรือยังกำหนดให้มีการแข่งขันเรือยาวสากลนานาชาติ และเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามชมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า สองพันคนในพื้นที่นี้อีกด้วย

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *