พบพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถที่ประมาท ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดระยองสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.62 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดระยอง

ซึ่งที่ประชุมได้รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดระยองพบ มีอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตราย 27 ธ.ค.61-2 ม.ค.62 เกิดขึ้นทั้ง 8 อำเภอ รวม 22 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 20 ราย เสียชีวิต 8 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถที่ประมาท ทั้งขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ไม่มีใบขับขี่ ขับรถย้อนศร ตัดหน้ากระชั้นชิด มีสิ่งกีดขวางบนถนน ทัศนวิสัยไม่ดี ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร และแซงรถผิดกฎหมาย ทั้งนี้พบว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของจังหวัดระยอง ถูกเจ้าหน้าที่กวดขันจับกุม รวม 38 ครั้ง ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีสถิติถูกจับกุม 33 ครั้ง


อย่างไรก็ตามที่ประชุม ได้มีแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ดังกล่าว โดยกำชับให้ อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้ตั้งด่านชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวัง และตรวจผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ เนื่องจากบางพื้นที่ยังมีการเฉลิมฉลองและงานรื่นเริงอยู่ และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดกรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทุกราย รวมทั้งให้อำเภอ อปท.ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับย้ายจุดตรวจ จุดบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ เพื่อให้การเดินทางกลับของประชาชน นักท่องเที่ยวเกิดความคล่องตัวและเน้นป้องกันการหลับในของผู้ขับขี่ และให้ รพ. มูลนิธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครกู้ภัย ยานพาหนะและระบบสื่อสารพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่อำนวยความสะดวกให้แก่รถพยาบาลและรถฉุกเฉินเพื่อเข้าถึงจุดเกิดเหตุและรับส่งผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย….

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *